מידע נוסף

צנרת חימום תת רצפתי

אחד המרכיבים המרכזיים של מערכת חימום תת רצפתי הינה הצנרת, העוברת מתחת לרצפות ומותקנת מעל לשכבת בידוד וסבכת ברזל. בתוך