משאבת חום שהותקנה אצל ישראל ממבשרת ציון ודעתו עלינו

ביקרנו אצל ישראל, מהנדס ממבשרת ציון שהתקנו אצלו משאבת חום. המשאבה חוברה למערכת חימום קיימת.

חזרנו אליו אחרי שלוש שנים כדי לשמוע את התרשמותו מביצועי המשאבה, מיעילות משאבת החום ומהשירות שהוא קיבל ממתן פתרונות חימום.